Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 308

(1) Název nadace obsahuje slovo „nadace“.

(2) Pravidelnou součástí názvu nadace je označení poukazující na její účel.