Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2733

Je-li pověřeno více správců, aniž je blíže upravena jejich působnost, jedná každý z nich v záležitostech společnosti samostatně.