Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2965

Konal-li poškozený bezplatně práce pro jiného v jeho domácnosti nebo závodu, nahradí škůdce této jiné osobě peněžitým důchodem, oč přišla.