Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1025

Kde jsou rozhrady dvojité nebo kde je vlastnictví rozděleno, udržuje každý svým nákladem, co je jeho.