Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 949

Opatrovník pro správu jmění postupuje při výkonu své funkce s péčí řádného hospodáře a nesmí podstupovat nepřiměřená rizika.