Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 457

Zákonné zastoupení i opatrovnictví sleduje ochranu zájmů zastoupeného a naplňování jeho práv.