Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1121

Každý ze spoluvlastníků je úplným vlastníkem svého podílu.