Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1010Spoludržba

Spoludržba se řídí přiměřeně ustanoveními o držbě a o společných právech.