Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2306

Při skončení nájmu odstraní nájemce znamení, kterými nemovitou věc opatřil, a uvede dotčenou část nemovité věci do původního stavu.