Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1789

Ze závazku je dlužník povinen něco dát, něco konat, něčeho se zdržet nebo něco strpět a věřitel je oprávněn to od něho požadovat.