Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2420

Skladovatel věc uloží odděleně od ostatních skladovaných věcí s označením, že se jedná o věci ukladatele. Ukladatel má právo kontrolovat stav skladované věci a brát z ní vzorky.