Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1491

Pořízení pro případ smrti jsou závěť, dědická smlouva nebo dovětek.