Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2193Základní ustanovení

Smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání.