Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1720

Nabyvatel i zcizitel dědictví jsou věřitelům za dluhy zůstavitele zavázáni společně a nerozdílně.