Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1623

Prohlásí-li odkazovník způsobem, jaký je stanoven pro odmítnutí dědictví, že odkaz nechce, hledí se na něho, jako by právo na odkaz vůbec nenabyl.