Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2573

Při vydání náložného listu ve stejnopisech dopravce vyznačí na každém stejnopisu jejich počet.