Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 501Hromadná věc

Soubor jednotlivých věcí náležejících téže osobě, považovaný za jeden předmět a jako takový nesoucí společné označení, pokládá se za celek a tvoří hromadnou věc.