Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1722

Plnění, které je předmětem závazku, musí být majetkové povahy a odpovídat zájmu věřitele, i když tento zájem není jen majetkový.