Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 143

Pro zřizování a přemísťování poboček právnických osob platí § 138 až 142 obdobně.