Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1708

Postih mezi spoludědici se řídí podle obecných ustanovení o společných dluzích.