Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1486

Odmítne-li dědic dědictví, hledí se na něho, jako by dědictví nikdy nenabyl.