Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 495

Souhrn všeho, co osobě patří, tvoří její majetek. Jmění osoby tvoří souhrn jejího majetku a jejích dluhů.