Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1127

Z právního jednání týkajícího se společné věci jsou všichni spoluvlastníci oprávněni a povinni společně a nerozdílně.