Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2449

Zprostředkovatel má právo na náhradu nákladů spojených se zprostředkováním, pokud nebyla ujednána provize. Byla-li provize ujednána, má se za to, že provize zahrnuje i tyto náklady.