Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1790

Závazek nelze změnit bez ujednání věřitele a dlužníka, ledaže zákon stanoví jinak.