Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2234

Pronajímatel má právo na úhradu pohledávky vůči nájemci zadržet movité věci, které má nájemce na věci nebo v ní.