Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 186

Právnická osoba, která nepodléhá zápisu do veřejného rejstříku, zaniká skončením likvidace.