Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1898

Okamžikem účinnosti postoupení smlouvy vůči postoupené straně se postupitel osvobozuje od svých povinností v rozsahu postoupení.