Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2881

O hře platí ustanovení o sázce obdobně; jedná-li se však o hru vyžadující pouze zručnost nebo tělesná cvičení obou stran, použije se z ustanovení o sázce jen § 2875.