Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2472

Není-li smlouva uzavřena v písemné formě, má zasílatel právo žádat, aby mu příkazce doručil příkaz k obstarání přepravy (zasílatelský příkaz).