Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1531

Zakládá-li se vůle zůstavitele jen na mylné pohnutce, způsobuje neplatnost ustanovení závěti, kterého se týká.