Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1983

K prohlášení o započtení učiněném pod podmínkou nebo s doložením času se nepřihlíží.