Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 380

Získá-li likvidační zůstatek obec, kraj nebo stát, použije likvidační zůstatek jen k veřejně prospěšnému cíli.