Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 16

Právní osobnosti ani svéprávnosti se nikdo nemůže vzdát ani zčásti; učiní-li tak, nepřihlíží se k tomu.