Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2435

Příkazník podá příkazci na jeho žádost zprávy o postupu plnění příkazu a převede na příkazce užitek z prováděného příkazu; po provedení příkazu předloží příkazci vyúčtování.