Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2049

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dlužníka povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.