Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 899

Co rodiče získají použitím majetku dítěte, nabývá dítě.