Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1577

K výslovnému odvolání závěti se vyžaduje projev vůle učiněný ve formě předepsané pro pořízení závěti.