Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1430

Ze společné správy jsou správci zavázáni společně a nerozdílně, ledaže zákon stanoví jinak.