Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1304

Časově neomezené reálné břemeno může být zřízeno jen jako vykupitelné a podmínky výkupu musí být předem určeny již při zřízení reálného břemene.