Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2209

Během nájmu pronajímatel nemá právo o své vůli pronajatou věc měnit.