Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1576Pořízení nové závěti

Pořízením pozdější závěti se dřívější závěť ruší v rozsahu, v jakém nemůže vedle pozdější závěti obstát.